Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2015

blackdream
20:45
7395 86b4
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaextract extract
blackdream
20:39
blackdream
20:35
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana viazycie zycie
blackdream
20:35
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony viazycie zycie

March 07 2015

blackdream
21:29
Noce. One są dobre do wszystkiego. Do rozmów, do odpoczynku, do wspominania, do seksu, do układania życia, do płakania.. do wszystkiego. Nocami jest łatwiej znaleźć siebie. Odnaleźć duszę, która gdzieś głęboko w ciele ukrywa się przed tym toksycznym światem.
— autor nieznany.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakiks kiks
blackdream
21:29
“Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.”
— Kacper Pietruszewski
blackdream
21:25
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaEtien Etien
blackdream
21:25
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię
— Marek Hłasko
Reposted fromSabela Sabela viaEtien Etien
blackdream
21:23
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Murakami
Reposted fromunr-eal unr-eal viablondi blondi
blackdream
21:23
Dzisiejszy dzień nie jest najgorszym dniem Twojego życia. Dziś i jutro to bułka z masłem, wszędzie pełno ludzi, jakby się bali zostawić Ciebie samą. Najgorszy dzień? Następny tydzień, kiedy nie będzie nic prócz ciszy. Głowa do góry. 
— "Pamiętniki wampirów"
blackdream
21:20
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
blackdream
21:20
Emocjonalni ludzie cierpią przez byle co i byle kogo
— myshirt
Reposted frommyshirt myshirt viaszalony-virus szalony-virus
blackdream
21:15
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viawez-wyjdz wez-wyjdz
blackdream
21:13
0122 84c1
Reposted frommathema mathema viaradioactive radioactive
blackdream
21:13
5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaidzstad idzstad
blackdream
21:12
  Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viaradioactive radioactive
blackdream
21:11
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viaradioactive radioactive
blackdream
21:10
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
blackdream
21:10
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal viaradioactive radioactive
blackdream
21:10
0691 c723
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl